Διοίκηση

Πρόεδρος: Βαγγέλης Παππάς

Α΄ Αντ/δος: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Β΄ Αντ/δος: Λεόντιος Ιορδανίδης

Γ. Γραμματέας: Σωτήρης Βεζερτζής

Αν. Γ. Γραμ.: Παναγιώτης Γεωργιάδης

Τεχνικός Δ/ντής: Φώτης Σαχαρίδης

Ταμίας: Κοσμάς Τότογλου